Return policy and Warranty policy

1. Scope of application
All customers who order products of https://eaetech.vn/ will be committed to a 12-month warranty and during the first month if they are not satisfied with the product, they are entitled to return the product and receive 100% of the money. spent.

2. Conditions of return

- Intact, fine.
- Time: within 30 days from the date of purchase
- Require to keep the packaging, label of the product when exchanging
- Number of times exchanging for 1 product is 1 time
- Products cannot be returned: return time has expired, no longer complete, intact, distorted, slightly scratched products (Except for the cases of disclaimer of the above warranty):

- The products will be warranted in accordance with the manufacturer's regulations.

We are very happy that customers have trusted to use https://eaetech.vn/ products.
We are also very happy to listen to your comments and requests.
You can contact: 0962 933 934 (office hours) to give your comments about our products and services.

Thank you very much!

 

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

1. Phạm vi áp dụng
Tất cả các khách hàng khi đặt mua sản phẩm của https://eaetech.vn/ đề sẽ được cam kết bảo hành 12 tháng và trong thời gian 1 tháng đầu nếu không hài lòng về sản phẩm được quyền hoàn lại sản phẩm và nhận về 100% số tiền đã bỏ ra.

2. Điều kiện đổi trả

- Còn nguyên vẹn, sử dụng tốt.
- Thời gian: trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua
- Yêu cầu giữ nguyên bao bì, tem mác của sản phẩm khi đổi trả
- Số lần đổi trả cho 1 sản phẩm là 1 lần
- Các sản phẩm không được đổi trả: đã hết thời gian đổi trả, không còn đầy đủ, nguyên vẹn, bị móp méo, sản phẩm trầy xước nhẹ (Ngoại trừ các trường hợp từ chối bảo hành nêu trên):

- Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

Chúng tôi rất vui vì quý khách hàng đã tin cậy sử dụng sản phẩm của https://eaetech.vn/
Chúng tôi cũng rất sẵn lòng lắng nghe các góp ý và yêu cầu của quý khách hàng.
Quý khách có thể liên hệ số: 0962 933 934 (giờ hành chính) để đóng góp ý kiến của quý khách về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Xin trân trọng cảm ơn!